16e zondag door het jaar – Bornerbroek

zondag

09:30

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken G. Legtenberg

Woord en Communie viering

Stephanuskoor