13e zondag door het jaar – Geerdijk

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

M. Sleegers, p.w.

Gebedsviering

Revival