11e zondag door het jaar – Wierden

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Pastor J. Weldam

Eucharistie

St. Caeciliakoor