10e zondag door het jaar – Wierden

zaterdag

19:00

Voorganger:

Type:

Koor:

Diaken G. Legtenberg

Woord en Communie viering

Spirit