Lectoren en lectrices

Een lector of lectrice assisteert tijdens de vieringen de pastor die voorgaat. Op deze wijze wordt ook de band tussen parochie en voorganger zichtbaar. Daartoe verzorgen zij de eerste lezing, de voorbeden en de mededelingen. Zowel bij een Eucharistieviering, een Woord- en Communieviering als ook een gebedsdienst assisteren ze de pastor.