Lectoren

De lectoren verlenen tijdens de viering hun diensten door de lezingen en de voorbeden te verzorgen. Het rooster staat in de Schakel vermeld.