Catechese en Liturgie

Dopen
Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de St. Stephanus. Twee voorbereidingsbijeenkomsten gaan aan de doopviering vooraf. De doopouders worden geacht hier aan deel te nemen en gaan met elkaar in gesprek gaan over de betekenis van de Doop, o.l.v. de pastor en werkgroepsleden. Voor informatie over dopen: Klik Hier
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl


1e H. Communie
De voorbereiding van ouders en kinderen op de Eerste Heilige Communie gebeurt in samenwerking met de werkgroep, pastor en leerkracht(en) van groep 4 van de Sint Stephanusschool, de werkgroep Eerste Communie en de voorganger. Veelal gebeurd deze voorbereiding op school maar er worden ook bijeenkomsten georganiseerd met de ouders. 
Wilt u,uw zoon/dochter zijn/haar Eerste Communie laten doen en volgt hij/zij geen lessen op de St. Stephanusschool, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met  de pastoraatsgroep.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


H. Vormsel
Het voorbereiden van de kinderen van groep 8 en hun ouders op het Heilig Vormsel. De kinderen worden aan de hand van een projectmap op school voorbereid door de pastor en de leerkracht. Ook de kinderen in de klas, die geen Heilig Vormsel doen, werken op school aan het project.
Kinderen die niet op de St. Stephanusschool zitten en ook het H.Vormsel willen ontvangen, kunnen door hun ouders worden aangemeld bij de pastoraatsgroep. Voor informatie over het H. Vormsel: Klik Hier
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Huwelijk
Inien u in het huwelijk wilt treden kunt u contact opemen met het secretariaat of leden van het pastoraal team. Voor informatie over het huwelijk: Klik Hier
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl
Pastoraal team: Klik Hier


Lectoren
De lector (m/v) leest tijdens een Eucharistie en Woord- en Communieviering de eerste lezing en de voorbeden voor. Verder assisteert hij/zij de pastor tijdens de dienst o.a. met de tafel klaarzetten en het uitdelen van de Communie.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Woord- en Communie groep
2 Leden van de WoCo groep gaan 1x per maand voor in een woord- en communieviering. Ook zijn zij beschikbaar om voor te gaan in thema- of gebedsvieringen.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Avondwake groep
De avondwakegroep verzorgt op verzoek van de familie van de overledene de avondwake. Ook een afscheidsviering op de avond voor de begrafenis of crematie wordt door hen verzorgd.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Gezinsviering
De werkgroep gezinsviering verzorgt vieringen voor jong en oud. In totaal een keer of acht per jaar stellen vrijwilligers samen met één van de pastores een viering samen. Soms met een heel eigen thema, soms rond een vast thema zoals Kerst of Pasen. Tijdens de vieringen helpen jongens en meisjes van één van de basisscholen mee met voorlezen en andere dingen. Op school krijgen de kinderen vooraf steeds een uitnodiging mee. We proberen tijdens de vieringen niet zoveel moeilijke woorden te gebruiken en ook wat meer afwisseling te bieden. Daarmee hopen we dat met name de jongsten iets meer dan in een gewone viering in de gaten krijgen waarover het in de kerk gaat. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.
En misschien vind jij of vindt u het wel leuk om mee te helpen met de voorbereidingen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Kleuterkerk
De kleuterkerk is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. De vieringen worden afgestemd op dit niveau, zodat het voor hen in goed, begrijpelijke taal wordt uitgevoerd. De viering wordt telkens in dezelfde vorm aangeboden zodat herhaling komt van de vaste elementen, Bella de koe (vaste knuffel) heet iedereen welkom, liedjes en een afscheidsgebedje. Na de viering staat er ranja klaar voor de kinderen met een kleurplaat passend bij de viering en uiteraard koffie voor de ouders. Hiermee creëren we een ontspannen samenzijn. Wij hopen dat de stap naar verder kerkelijke gang zoals, Gezinsviering, Communie en  Vormen te verbeteren, en hiermee de kerkgang laag drempelig te maken. Ook hebben wij een nauwe samenwerking met de ST. Stephanusschool. Wij vragen aan hen of zij de uitnodiging per mail wil rondsturen aan de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 3. Ook brengen wij zelf uitnodigingen rond, persoonlijk gericht aan de kinderen. Ze krijgen dus hun eigen post.
Voor de toekomst zouden we uiteraard nog graag meer kinderen met ouders en/of opa’s en oma’s willen zien tijdens de kleutervieringen.
Informatie via e-mail: pastoraatsgroep@stephanusbornerbroek.nl


Kosters
Het kosterteam zorgt voor de voorbereiding bij de weekendvieringen en ondersteuning bij avondwake, afscheidsviering en uitvaart.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl


Bloemverzorging
Er staat altijd een bloemstuk op en bij het altaar. De bloemstukken worden zoveel mogelijk aangepast op de liturgische jaarkalender.
Het is ook mogelijk bij een uitvaart hier over te overleggen. Advies- en of de bloemstukken verzorgen is mogelijk. (tegen vergoeding)
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl


Collectanten
Tijdens de diverse vieringen worden de collectegelden opgehaald. Er is een schema van dienst.
Contact: Tel. 074-3841202. E-mail secretariaat@stephanusbornerbroek.nl


Graveren en schilderen
Bij een doopvieringen wordt een schelpje met naam van de dopeling opgehangen in de kerk. Deze naam wordt er met de hand op geschilderd.
Bij een overledene wordt een plaatje gegraveerd met zijn of haar naam en op een kruisje geplaatst. Dit kruisje wordt tijdens een avondwake of afscheidsviering in de kerk opgehangen.