Werkgroep parochieel koor

Wanneer het parochieel koor zingt bij een bijzondere viering en daarvoor een speciaal boekje moet worden samengesteld, dan wordt met de pastor die voorgaat in de desbetreffende viering de liturgie samengesteld. Samen bepalen ze het thema, de liederen en de teksten en stellen op deze wijze de liturgie samen.