Jongerenviering

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep wordt nagedacht en gediscussieerd over het thema van de vieringen waaraan Pajoko meewerkt. Hierna wordt het thema verder ingevuld met teksten, gebeden, liederen, gedichten, etc. De werkgroep streeft er naar dat alle onderdelen op elkaar worden afgestemd. Hiertoe heeft de werkgroep contact met de pastor die voorgaat in de viering.