Acolieten uitvaart

Zij assisteren de pastor of uitvaartleider die voorgaat in de uitvaartviering. Hiertoe worden zij door de koster benaderd. De assistentie vindt zowel in de kerk als ook op het kerkhof plaats. Op deze wijze zijn ze op passende wijze behulpzaam bij het afscheid van een medeparochiaan.