Misdienaars

Zij verlenen assistentie bij de Eucharistieviering of Woord- en Communieviering in het weekend. Jongens en meisjes vanaf groep 6 van de basisschool die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij de koster.