Communie-uitreikers

Een groep heren heeft zich bereid verklaard om tijdens de weekendvieringen te assisteren bij het uitdelen van de H. Communie. Daartoe zijn er bij elke viering waarin communie uitgedeeld wordt één of twee mannen ingeroosterd.