Kerntaken

Onder kerntaken worden dié taken verstaan, die de parochie minimaal wil en moet behartigen, wil ze zichzelf nog geloofwaardig en authentiek katholiek achten. Concreet gaat het om de taken die de RK Kerk ziet als wezenlijk en die het kader vormen van het handelen van de parochie.

In de plaatselijke geloofsgemeenschappen zijn naast het pastoraal team veel werkgroepen actief binnen het kader van de Kerntaken