Nabijheid 1

Nabijheid:
Nabijheid heeft een belangrijke plaats in onze geloofsgemeenschap, want nabijheid is een wezenskenmerk van Kerk - zijn.

Naarmate de verzorgingsstaat zich in het verleden ontwikkelde, trokken de kerkelijke instituten zich terug en kreeg maatschappelijk werk een algemeen karakter, ontdaan van godsdienstige betekenis. Wel lijkt wat dit betreft de laatste jaren sprake van een zekere kentering. In de Kerk is het bewustzijn toegenomen dat geloven altijd dienen is; nabijheid wordt weer tot de normale activiteiten van een parochie gerekend, terwijl de overheid zich steeds meer terugtrekt: er vindt een zekere afbouw van de verzorgingsstaat plaats. Dus zal nabijheid een steeds grotere plaats gaan innemen in onze samenleving.

In onze geloofsgemeenschap valt onder het werkveld "Nabijheid 1" het volgende:

Bezoekgroep ‘Zorg voor elkaar’,omvat bezoekwerk algemeen en bezoek verlies verwerken.

Contactpersonen:
Marian Everts     tel: 0548540633 – mobiel: 0614654185
Chris Klaassen    tel: 0548514027mobiel: 0625311935

Dionysiusdagen.
Contactpersoon: Helene Eladlani   tel:0548518422

Bezoekwerk algemeen:
Eén van de aandachtpunten van de bezoekgroep, zieke, eenzame en oudere parochianen onder ons, die behoefte hebben aan een (pastoraal)bezoekje, een kaartje of wat dies meer zij.

We willen graag weten wat er onder u leeft en waar behoefte aan is. Pas dan kunnen we er voor u zijn. Laat het ons weten!

De leden van de bezoekgroep brengen alle 80 jarigen en ouder tenminste 1 x per jaar een bezoekje. De specifiek 80 en 90 jarigen worden bezocht met een kleine attentie.

Nieuwe parochianen welkom heten middels een bezoek en het uitreiken van een gids over onze Geloofsgemeenschap.

Bezoekwerk Nabijheid:
Deze werkgroep heeft de intentie om nabestaanden na een overlijden, een jaar lang met een bepaalde frequentie te bezoeken, als daar behoefte aan is, zo nodig kan dat bezoek uiteraard voortgezet worden.

Echter een overlijden is niet alleen de doelgroep van deze werkgroep, ook als u ziek geworden bent en uw gezondheid uw oude doen en laten u niet meer lukt, is een verlies. Of het eindigen van een jarenlange vriendschap of een baan, door welke oorzaak dan ook, kan voelen als een enorm verlies.

Dionysiusdagen:
Al zestien jaar houden wij voor onze ouderen en parochianen die moeilijk of niet geregeld naar de kerk kunnen, de bekende Dionysiusdagen.

Ontstaan in 2001 onder de naam Triduüm, echter drie dagen was voor een groot aantal ouderen te vermoeiend en noodzaakte ons om naar twee dagen te gaan, onze Dionysiusdagen.

Gemiddeld zo’n twintig gasten mogen wij elk jaar bij het Brodshoes verwelkomen. De gasten evenals de werkgroepleden ervaren dit als een warme deken om dit mee te maken.

Een hechte werkgroep, maar  die ook om versterking vraagt om deze dagen te kunnen blijven aanbieden.

Wat doen we nog meer:

  • In het kader van alle verjaardagen, zijn we inmiddels ook gestart met om aan elke parochiaan zijn/haar verjaardag aandacht te schenken middels een kaart.
  • Tweemaal in het jaar is er aandacht voor ouderen en alleenstaanden, die daar behoefte aan hebben, een middagje uit en een Kerstbijeenkomst.
  • Eens per jaar verzorgen wij een door de weekse Mariaviering waar parochianen die niet of nauwelijks op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen, worden zo nodig worden opgehaald en thuisgebracht. Uiteraard is ook daar elke parochiaan of belangstellende, van harte welkom.
  • In 2016 zijn we gestart met een bijeenkomst voor nabestaanden.
  • De 1e en 3e zaterdag van de maand, is er een Eucharistieviering in de kapel van de Parkstede.
  • Vier maal per jaar, gaan vrijwilligers voor, in een gebedsviering in het Stadskwartier.
  • Jaarlijkse Allerzielenviering, rondom 2 november.

Natuurlijk kunnen we dat niet alleen,  er zijn er een tal van vrijwilligers die ons ondersteunen en er steeds weer voor u en ons zijn.

Maar wilt u in één van de drie aandachtsvelden uw steentje bijdragen, laat het ons weten, wij verwelkomen u graag.