Pastoraat

Ontmoetingsviering
1x per maand vindt er in het zaaltje naast de kerk een ontmoetingsviering plaats. Het sociaal samen zijn staat hier hoog in het vaandel. Aansluitend aan de viering wordt er samen gegeten. Wie zin heeft om hier ook aan mee te werken, of hierbij aanwezig wil zijn kan contact opnemen.
Contact: Tel. 06-52831909. E-mail pastoraatsgroep@willibrordvroomshoop.nl


Jongerengroep
Een keren per jaar komen leden van de groep (brugklas en oudere jongeren) bijeen. Meestal is dit een gezellig samenzijn, maar er worden ook serieuze zaken besproken. Lijkt het je leuk om je bij deze groep aan te sluiten dan kun je een e-mail sturen naar:
Contact: . E-mail pastoraatsgroep@willibrordvroomshoop.nl


Huiskamergesprek
Diverse keren per jaar komen leden van de groep bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en aandacht te schenken aan de openbaring van Jezus van Nazareth om te komen tot een eigen gelovige levensbeschouwing met de bijbel als bron en de eigentijdse levensverhalen als middel. De leden van de werkgroepen streven ernaar dat de catecheselevendig, levensnabij en begrijpbaar is , maar ook warmte en een gevoel van intimiteit biedt. Catechese dient laagdrempelig te zijn, vriendelijk en in een goede sfeer gebracht.
Catechese geeft verbondenheid, saamhorigheid en is gastvrij en uitnodigend. Wilt u zich aansluiten bij deze groep dan kunt u contact opnemen met:
Contact: Tel. 06-52831909. E-mail pastoraatsgroep@willibrordvroomshoop.nl


Ouderen / Seniorenpastoraat
De taak van deze werkgroep is een bijdrage leveren aan het welbevinden van senioren door hen samen te brengen rond door henzelf aangedragen onderwerpen en hun levensverhalen en door hen te bezoeken. Het is niet de leeftijd op zich, maar het feit dat de toekomst voor een groot deel achter hen ligt, dat senioren bij elkaar brengt. Senioren hebben hun eigen verhalen, hun eigen ervaringen, hun eigen zorgen en hun eigen vragen rond zingeving en geloof.
Op een drietal manieren probeert het seniorenpastoraat senioren van dienst te zijn:

  •  door het organiseren van themamiddagen. Deze zijn meestal informatief, maar   de nadruk kan ook liggen op wederzijdse uitwisseling tussen de aanwezigen;
  • door het gevraagd of ongevraagd bezoeken van senioren thuis. Gewoon aandacht vanuit de parochie vanuit de gedachte hoe het met iemand gaat Voor dit werk is een aparte bezoekgroep beschikbaar.

Contact: Tel:  0546-641392  Ria Leus 
E-mail pastoraatsgroep@willibrordvroomshoop.nl


MOV
Geld inzamelen voor projecten in ontwikkelingslanden. Het op weg helpen van mensen in ontwikkelingslanden. Maar ook aandacht voor vrede, zowel thuis als bij wereldproblemen. Dat is het doel . “Missie heeft voor ons de betekenis van opdracht. Wij willen mensen op weg helpen die het minder goed hebben dan wij. Wilt u hier meer van weten mail dan naar:
Contact:              E-mail pastoraatsgroep@willibrordvroomshoop.nl