Communie thuis

Mensen die ziek thuis zijn of die vanwege ouderdom of een handicap niet in de kerk kunnen komen, kunnen de H. Communie thuis ontvangen. Dit gebeurt door vrijwilligers, maar ook kan een familielid een hostie voor hen meenemen tijdens een Eucharistieviering of Woord- en Communieviering wanneer zij zelf te communie gaan. Wanneer u de wens heeft dat een vrijwilliger bij u de communie brengt, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via de mail. of op donderdagmorgen tussen 9.30 uur en 11.30 uur.