Parochiedagen

Elk jaar worden er in het voorjaar een tweetal dagen georganiseerd voor zieken, ouderen, eenzamen en voor mensen die moeilijk in de kerk kunnen komen. Naast een stuk gezelligheid, wordt er op de eerste dag een Mariaviering en op de tweede dag een Eucharistieviering gehouden waarbij de mogelijkheid bestaat, voor hen die dat willen, de Ziekenzalving te ontvangen. Tijdig wordt via deze website en in het Parochieblad aangegeven op welke wijze men zich daar voor kan opgeven.