Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV)

De MOV ondersteunt binnen de geloofsgemeenschap de projecten van het Bisdom op het gebied van missie en ontwikkelingshulp. Jaarlijks steunt zij diverse acties door weekendthema’s, zoals de Vastenactie, Solidaridad en Wereldmissiedag, zowel voor volwassenen als kinderen. Deze acties krijgen speciale aandacht en worden in het parochieblad en op deze website gepubliceerd. Op deze manier helpen wij de armen en onderdrukten uit de derde Wereld een beter bestaan op te bouwen, vooruit te komen in hun maatschappelijke positie en een gelukkiger leven te leiden. Verder dragen zij zorg voor de jaarlijkse inzameling van kleding e.d. voor het project “Mensen in Nood”.