Nieuwkomers

Parochianen die in onze parochie komen wonen worden welkom geheten door deze werkgroep. Bij dit bezoekje worden enige gegevens gevraagd voor de parochiële administratie. Er wordt ook een verzoek voor deelname aan het parochiefonds (Kerkbalans) gedaan. Tevens wordt een parochiegids overhandigd om wegwijs te worden in onze geloofsgemeenschap.