Bezoekgroep

Deze bezoekgroep bestaat uit vrijwilligsters die zich inzetten voor het bezoekwerk in de parochie. Om dit werk zo goed mogelijk gestalte te kunnen geven hebben zij een cursus gevolgd en bezoeken regelmatig themamiddagen. In hoofdzaak bezoeken ze bejaarden en zieke en/of gehandicapte medeparochianen. Bij parochianen die 80 jaar worden, wordt een bloementje gebracht en daarna vanaf 85 jaar elk jaar.