Verlies verwerken

Een aantal parochianen heeft een speciale cursus gevolgd om mensen die een verlies geleden hebben te begeleiden. Daarnaast volgen ze regelmatig een themamiddag. Daar waar iemand in onze parochie een dierbare verloren heeft, zal een lid van deze werkgroep proberen om zoveel mogelijk hulp en steun te bieden. Deze ondersteuning geschiedt altijd na overleg en toestemming van de betrokkene.