Administratie

Financiële administratie
De penningmeester van de locatieraad verzorgt de financiële administratie. Hij wordt hierbij ondersteund. De penningmeester zorgt ook voor de begrotingen en jaarrekeningen en heeft contact met de penningmeester van de Sint Marcellinusparochie.
Contactsecretariaat@willibrordvroomshoop.nl


Kerkleden administratie
In Navision worden de kerkleden bijgehouden. Er is een nauwe samenwerking met het secretariaat betreffende de ledenadministratie. 
Contactsecretariaat@willibrordvroomshoop.nl


Aktie Kerkbijdrage
De enveloppen bezorgd bij alle leden van de St. Willibrord Geloofsgemeenschap. Een week later worden deze weer opgehaald. Zij treffen de voorbereidingen, informatie via allerlei kanalen en handelen na binnenkomst alles af met de penningmeester en de kerkledenadministratie.
Contactsecretariaat@willibrordvroomshoop.nl


Wijkcollectanten
Zij zorgen voor het bezorgen en het ophalen van de enveloppen bij de Aktie kerkbijdrage Daarnaast verzorgen zij ook eventueel tussentijdse brieven bij de parochianen.
Contact: secretariaat@willibrordvroomshoop.nl


Secretariaat
In het secretariaat gebeuren allerlei ondersteunende werkzaamheden zoals:

  • Roosteren
  • Ondersteuning kerkledenadministratie
  • Contact met parochianen
  • Verwerken gebedsintenties
  • Doopaanvragen verwerken
  • Huwelijksaanvragen verwerken
  • Diverse registers invullen.
  • Nieuwe parochianen aanschrijven
  • Etc.

Contact: E-mail secretariaat@willibrordvroomshoop.nl