Vieringen

  20e zondag door het jaar - Hellendoorn


  Maria ten Hemelopneming

  Datum: 15 augustus
  Tijd: 9:00
  Categorie: Woord en Communie viering

  Voorganger : Diaken G. Legtenberg