Sacramenten

Sacramenten zijn werkzame tekenen van het door Jezus Christus bereikbaar gemaakte heil: ze duiden op de genade die ze tegelijkertijd ook bewerken. Christus heeft de sacramenten als noodzakelijke heilsmiddelen ingesteld en aan de kerk toevertrouwd.

De Eucharistie is de bron, middelpunt en zending van ons Christen zijn. Zo mogelijk wordt dit ieder weekend in iedere geloofsgemeenschap gevierd. (Jonge) mensen worden via de 1e communiecatechese erop voorbereid om volledig mee te kunnen vieren. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het parochiesecretariaat of het secretariaat van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Doopsel, Vormsel, en Huwelijk zijn ook sacramenten waaraan catechese voorafgaat. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij het  parochiesecretariaat of de gastvrouwen van uw eigen lokale geloofsgemeenschap.

Wijding tot diaken of priester: hieraan gaat een jarenlange studie vooraf. Informatie via de pastoor of via http://aartsbisdom.nl/opleidingen/default.aspx

De zeven sacramenten

Er zijn drie sacramenten van initiatie (= opneming in de gemeenschap):
Doopsel, Eucharistie (doen van 1e communie) en H.Vormsel.
Twee sacramenten van genezing:
Boete en Verzoening (de biecht) en de Ziekenzalving (H.Oliesel).
Tot slot zijn er de twee sacramenten van zending en gemeenschap en zending: het Wijdingssacrament tot het Priesterschap en het Huwelijk.