Bezinning en bemoediging

15-02-2022

Aandacht

Aandacht is eerbiedig,
Ze dringt zich niet op,
Ze kan wachten,
Ze laat vertrouwen groeien.

Aandacht is ontvankelijk,
Ze stelt zich open.
Ze leeft zich in,
Ze kan ontvangen.

Aandacht is tijd,
Ze neemt de tijd,
Ze jaagt niet op,
Ze overhaast niet.

Aandacht is attent,
Ze ziet het kleine,
Ze vergeet niet,
Ze doet wat ze zegt.

Aandacht is trouw,
Ze blijft komen,
Ze houdt de lange duur vol,
Ze komt ook in moeilijke tijden.

Aandacht is aanwezigheid,
Ze kent de waarde van er zijn,
Ze weet stil te zijn,
Ze is eenvoudig.

Aandacht hecht onze woorden,
Aandacht verstrekt onze innerlijke kracht,
Aandacht schept gemeenschap.
Gelukkig de mens die aandacht schenkt,
En die aandacht ontvangt.