Viering van Barmhartigheid

08-12-2021

Viering van barmhartigheid gaat niet door.

De geplande viering van barmhartigheid op 15 december om 19.00 uur te Rijssen vervalt.  Dit vanwege de aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Om te bidden in de dagen voor Kerstmis:

De liederen van de profeten

zijn uitgezongen

en zie, daar is Hij

die ze hadden voorspeld.

Hij komt in de volheid van de tijden.

Daar is Hij:

Hij heeft het lichaam aangenomen

uit de Onbevlekte Maagd Maria

Kom, laat ons tot Hem gaan

met een zuiver hart.

 

Bergen en heuvels, vlakten en dalen,

volkeren en naties,

al wat ademt

breekt uit met kreten van vreugde:

daar is de Verlosser van ons allen;

het Woord van God wordt mens

in zijn grote barmhartigheid.

 

Luister hemel, luister aarde,

zie daar komt de Zoon.

Gods Woord treedt naar buiten

wil geboren worden uit een maagd:

zonder man geeft zij het leven

door het werk van de heilige Geest.

 

O Koning Christus,

hoe kan een schamele stal

uw heerlijkheid ontvangen,

hoe kan een kribbe U omsluiten?

Gij die de Zoon zijt

van de Maagd zonder smet,

Gij hebt Uzelf tot vreemdeling gemaakt

te midden van de uwen.

 

Grot, maak je dan klaar,

daar komt het ooilam,

de moeder die de Christus draagt,

het lammetje Gods.

Kribbe, ontvang het Woord

dat de geest verlicht

van de kinderen van de aarde.

Herders, die waakt in deze nacht,

maak het wonder bekend.

Wijzen, komt uit het verre land:

Zie, de Heer treedt naar buiten

uit de Moedermaagd.

 

Uit de Byzantijnse liturgie.