Bezinning en bemoediging

13-10-2021

Een bijdrage van de priester Thomas à Kempis. Volgeling van Geert Groote en de Moderne Devotie Dit jaar gedenken wij zijn 550e sterfjaar († 1471)

 

De tekst komt uit ‘Het dal der leliën’ en heet

Dankbaar voor al het goede.

 

‘Verheerlijkt de Heer tezamen met mij

en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren’ (Ps. 34).

 

Bijzondere eer aan God brengt hij die erg dankbaar is, ook voor de kleinste attenties.

Want uiteindelijk worden de gunsten geschonken door Hem die boven alles uitmunt.

Niets moet voor jou klein en onbeduidend zijn, wat de Allerhoogste jou onverplicht en vrij geeft.

God vraagt niets anders dan dat Hij dóór jou met graagte bemind wordt;

dat je zorgt Hem niet te krenken

en dat Hij altijd en overal bedankt wordt.

Voor God is iedereen groot die geen hoge dunk van zichzelf heeft en het niet vanzelfsprekend vindt dat het hem goed gaat;

die niet trots is op goede dingen en niet verlangt om bedankt te worden.

Nog groter is hij die, evenals Job, dankbaar en blijmoedig aan God denkt, ook al krijgt hij zware tegenslagen, wordt hij belachelijk gemaakt, gaat het hem slecht, laat men hem links liggen of raakt hij verward.

En ook is groot wie nog iets goeds probeert te ontdekken in tegenslagen en deze zonder klacht probeert te dragen omwille van God.

 

Je voelt je gelukkig als je je voortdurend afvraagt waarmee je aan God welgevallig kunt worden en hoe je kunt doen wat aan God aangenaam is;

als je tevreden bent met gewone dingen in plaats van bijzondere;

als je blijmoedig kunt blijven wanneer je te kort komt en tijdelijke tegenslag als geestelijk voordeel beschouwt…