UITNODIGING

11-10-2021

Op 19 oktober 1996 werd Ronald Cornelissen door kardinaal Simonis tot priester gewijd. Dit heugelijke feit wil de jubilaris graag met u vieren.

U bent van harte welkom op 17 oktober om 10.00 uur in de H. Dionysiuskerk te Rijssen. U hoeft voor deze viering niet te reserveren.

Aansluitend is er een gezellig samenzijn in parochieel centrum De Rozengaarde.
(Wij verzoeken u hiervoor een coronatoegangsbewijs, herstelbewijs of een negatieve testuitslag van max. 24 uur oud en legitimatiebewijs mee te nemen).

Het parochiebestuur

Pastoor Cornelissen wil als jubileumcadeau graag een gave voor projecten van de Ridderorde van het H. Graf waarbij hij persoonlijk betrokken is. Zij zetten zich in voor de Palestijnse Christenen in het  H. Land die het erg zwaar hebben. Er komen bussen achter in de kerk. U kunt ook een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL36 ABNA 08 13 82 84 57 t.n.v.  R.K. Aartsbisdom Utrecht o.v.v. jubileumcadeau Cornelissen.