Gebed voor Afghanistan 

18-08-2021

Deze dagen zijn onze gedachten en gebeden bij allen in Afghanistan. 

Gebed voor Afghanistan 

God, 

Midden in de chaos van vluchtende mensen 
Midden in de vrees van mensen die niet weg kunnen 
Midden in de rouw van mensen en de wanhoopskreten 
bidden wij U voor Afghanistan. 

Voor die mensen die zich wanhopig vastklampten aan dat vliegtuig 
die zelfs even meevlogen maar vielen. 
Voor hen die het vliegveld niet kunnen bereiken 
en vrezen voor hun leven. 

Voor alle vrouwen en meisjes 
die opnieuw opgesloten worden 
en afgesloten worden van onderwijs en werk. 

Voor al die mensen die zich hebben ingezet voor een nieuwe samenleving 
met ruimte voor wie anders gelooft, 
voor vrouwen, kinderen en mannen die een vrije toekomst verlangen. 

Voor al die militairen die, voor het leven getekend, 
vertrokken uit Afghanistan in de hoop dat ze iets hadden bijgedragen 
aan die toekomst. 

Voor al die militairen die daar bleven, 
gesneuveld in oorlogsgeweld, aanslagen en bermbommen, 
voor hun families die zich thuis afvragen: 
waar is het allemaal goed voor geweest? 

Voor alle Afghanen in andere landen, 
die familie, geliefden, vrienden en collega’s van weleer 
niet kunnen bereiken 
en naar wie de afstand met de dag groter wordt. 

Voor alle hulpverleners 
in hun onmogelijke afweging te blijven of te gaan, 
soms gedwongen moeten vertrekken, 
of niet weg kunnen, 
met families en vrienden thuis, 
maar ook met hun hart bij de mensen ter plekke. 

Voor iedereen die het gevoel heeft te falen, 
of die zich schaamt voor wat er zich zo snel kon voltrekken. 
Voor wie boos is op politici daar en hier, 
of gewoon uit onmacht. 

Voor hoop bidden wij God, 
om niet terug te hoeven gaan naar de gevangenis van het verleden, 
maar te mogen uitzien naar de vrijheid van de toekomst. 

Van U is de toekomst. 
Troost allen en ontferm U. 

Amen 

(Uit: Mijn Kerk)