Zomerheiligen

29-07-2021

Marta (Marta, Maria en Lazarus – vrienden van de Heer) – 29 juli

Op 29 juli is de gedachtenis van de H. Marta. Onlangs heeft de Paus besloten om deze gedachtenis uit te breiden met die van haar zus Maria en haar broer Lazarus.  In een oude traditie worden zij ‘vrienden van de Heer’ genoemd. Wat mooi dat Jezus naast zijn familie, apostelen en vele leerlingen ook echte vrienden had. Blijkbaar was het huis van deze zussen en broer een plek voor Hem om even op adem te komen. In het Lucas-evangelie kennen we de bijzondere scene waarin tijdens het bezoek Marta druk voor Jezus gaat zorgen en Maria Jezus alleen maar in gesprek wil zijn met Jezus. (Lucas 10,38-42). Er volgt een korte woordenwisseling, want Marta vindt dat Maria ook moet komen helpen om eten en drinken klaar te maken. Hoe herkenbaar? De een wil gastvrij zorgen, de ander wil eerst praten. Het hoort allebei bij vriendschap. In het Johannesevangelie is een heel hoofdstuk gewijd aan Lazarus, Maria en Marta (Johannes 11). We lezen iets over de bijzondere band van Jezus met de drie: “Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en Lazarus. (11,5). Lazarus is echter ziek en komt te overlijden. Jezus zegt dan tegen zijn leerlingen: “Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem wakker te maken.”(11,11). Als Jezus uiteindelijk bij het graf van Lazarus komt, moet Hij huilen (11,35). Uiteindelijk roept Jezus Lazarus uit zijn graf weer naar het leven toe. Daar is veel over te zeggen, maar ik beperk me hier tot de vriendschap. Ontroerend om in enkele regels te lezen dat Jezus een bijzondere band heeft met deze mensen. Hij is bij hen thuis en is intens verdrietig als Lazarus overlijdt. Jezus kent de grote waarde van vriendschap: wat een geluk als er mensen zijn bij wie je je echt thuis kunt voelen. Na zijn verrijzenis mogen wij geloven dat Jezus ook onze vriend wil zijn, met ons begaan is, ja bij ons thuis wil komen. En wij mogen als vrienden ons bij Hem thuis voelen.