Zomerheiligen

22-07-2021

Maria Magdalena – feestdag 22 juli

“I don’t know how to love Him,” is een van de bekendste liederen uit Jesus Christ Superstar. Ik weet nog dat we het een van onze favorieten was op ons jongerenkoor in Enschede. In de musical wordt het gezongen door Maria Magdalena.  Het is een liefdeslied dat Maria Magdalena over Jezus zingt in verwarring over haar gevoelens voor Hem en wie Jezus eigenlijk is. Een mooi lied, maar niet gebaseerd op het evangelie… Maria Magdalena ontmoeten we in het evangelie als een van de vrouwen die met Jezus meetrekt. Over har wordt gezegd dat Jezus zeven demonen bij haar heeft uitgedreven (Lucas 8,2), wat wijst op een moeizaam leven, waaruit Hij haar bevrijdt heeft. De traditie heeft haar verbonden met ‘de boetvaardige zondares’ in Lucas 7. Zij komt onder tranen bij Jezus vol berouw over haar levenswijze. Jezus voeten worden nat van haar tranen. Met haar haren droogt ze ze af en zalft Jezus’ voeten met geurige oliën zalft. In veel afbeeldingen zien we Maria Magdalena daarom met lang loshangend haar en een kruikje olie.

Op de vroege ochtend van Pasen ontdekt Maria als eerste dat het graf van Jezus leeg is. Ze snelt vervolgens naar de apostelen Petrus en Johannes om hen in te lichten. Op mij maakt het meeste indruk als Maria later op die ochtend huilend bij het lege graf staat. Ze wordt dan door Jezus aangesproken, maar herkent Hem niet. Komt dat door de tranen in haar ogen, of kan ze nog niet begrijpen dat Hij verrezen is. Ze is in de veronderstelling dat het de tuinman is. Totdat Jezus haar bij haar naam noemt: Maria! Nu gaan haar ogen en haar hart open. Ze wil Jezus vastpakken, maar Hij maakt haar duidelijk dat Hij nu op een andere met haar en de andere leerlingen verbonden is. Jezus is niet meer gebonden aan tijd en ruimte, maar leeft bij de Vader. Maria Magdalena snelt naar de leerlingen om te vertellen dat “de Heer heeft gezien”.(Johannes 20,11-18). In de traditie heeft Maria daarom de eretitel Apostola apostolorum gekregen, apostel van de apostelen. Paus Franciscus heeft haar feestdag op 22 juli daarom enkele jaren geleden de gelijke rang gegeven als die van de 12 apostelen. Jezus roept Maria bij haar naam. Hij kent haar echt, ziet haar, waardeert haar. Zo kent God ons. Ik moet daarbij denken aan het gedicht van Neeltje Maria Min:

Noem mij, bevestig mijn bestaan,

Laat mijn naam zijn als een keten.

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,

O, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie liefheb, wil ik heten.