Zomerheiligen

11-07-2021

H. Benedictus – oude wijsheid voor vandaag (feestdag 11 juli)

Benedictus leefde in de 6e eeuw in Midden-Italië. Hij studeerde in Rome, maar besloot het wereldse leven de rug toe te keren en trok de eenzaamheid in als kluizenaar. Na een aantal jaren werd hij door een groep monniken tot hun overste gekozen. Het schijnt dat hij zo streng was, dat enkele monniken hem probeerden te vergiftigen. Uiteindelijk werd hij milder en stichtte een eigen gemeenschap op de Monte Cassino. Dit klooster staat bekend als de oorsprong van de Benedictijnen. Beroemd is Benedictus geworden door de Regel (RB) die hij schreef voor zijn monniken en die later voor heel veel kloosters in het Westen (later de RK kerk) de geldende Regel werd tot op vandaag. In die regel is te lezen hoe Benedictus de weg van strengheid naar mildheid gaat. Maria van Mierlo brengt dagelijks op Twitter een ‘stukje’ Regel in een modern jasje. Geïnteresseerd? @mariavanmierlo #BenedictRules

Enkele van haar tweets:

RB Proloog - Luister naar wat je hoort in je hart. Er wordt tot je gesproken. Doe wat je hoort en ontwaak. Wijk niet af van wat je leert.

RB Proloog – Ben je leider, wees het waard. Oordeel rechtvaardig, wees voorbeeld, behandel ieder gelijk. Leg verantwoording aan God af.

RB4/b -  Wees matig in alles wat menselijk is, beheers je. Zeg geen slechte dingen. Bid. Doe niet wat jij wil, maar wat God van je verlangt.

RB6/a - Zwijg wat vaker, opdat je geen onzin zult verkondigen.

RB7/h - De 4e trap van de nederigheid: geduldig blijven als het moeilijk is om volgzaam of gehoorzaam te zijn.

RB7/k - De 7e trap van de nederigheid: niet alleen zeggen dat je nog veel te leren hebt, maar werkelijk geloven dat dat zo is.

RB31 – Degene die het geld beheert moet wijs, vriendelijk en betrouwbaar zijn en ieder het zijne geven.

RB 32 – Wees zuinig op gereedschappen, kleding, apparatuur en alle andere dingen

RB34 – Zorg dat je niet meer spullen hebt dan nodig. Wees niet trots op wat je hebt en niet ontevreden over wat je niet hebt.