Bezinning en bemoediging

30-06-2021

Noveenkaars.

Als je bezorgd bent of angstig voor iets, of juist blij en dankbaar, kun je een kaars branden: de kaars symboliseert dat wat je aan God wilt vragen of zeggen. Het vuur van de kaars duurt langer dan je schamele woorden, de vlam houdt je gebed levend.

Zo kun je ook een noveenkaars branden voor een bijzondere intentie. Noveen komt van het Latijn en betekent: negen dagen durend. (Negen dagen liggen er tussen Hemelvaart en Pinksteren). Een noveenkaars brandt dus negen dagen lang, dag en nacht. Elke dag van deze periode bid je een speciaal gebed tot God, Maria of een heilige. Dit is het noveengebed tot Maria (van de congregatie van Don Bosco):

Maria, jij die veel beproevingen hebt doorstaan,

die met Jezus het lijden van deze wereld kent,

die Hem steeds liefdevol nabij was, maar ook leerde

los te laten en van Hem afstand te nemen:

steun allen die ten diepste met medemensen zijn begaan,

die opvoedend met kinderen en jongeren bezig zijn,

die hun hart aan de zwaksten hebben verpand.

Maria, wees onze hulp in deze edele taak

van nabij zijn en afstand doen,

van voorleven en vrijheid scheppen,

van bemoedigen en vreugde vonden.

Leer ons allen de weg naar Jezus inslaan,

en in vertrouwen doen wat Hij ons zeggen zal.

Maria, leid ons langs deze heilzame ontmoeting met uw Zoon

naar de uiteindelijke vreugde van de Vader. Amen.