Bezinning en bemoediging

16-06-2021

Vader en Sint Jozef

 

Op de derde zondag in juni vieren we in ons land Vaderdag.

De idee van het vieren van Vaderdag ontstond op 19 juni 1909 in de Verenigde Staten. Een vrouw, Sonora Smart Dodd wilde zo een hommage brengen aan haar vader, Henry Jackson Smart. Deze werd weduwnaar toen zijn echtgenote op het kraambed op een boerderij in de staat Washington overleed. Henry Jackson werd zo gedwongen zijn zes kinderen alleen op te voeden. Zijn dochter Sonora Smart zag de verdienste daarvan in en gebruikte de datum van de verjaardag van haar vader voor het vieren van Vaderdag.

Dit idee werd met enthousiasme door velen overgenomen en in 1924 werd 19 juni in de VS een nationaal gevierde Vaderdag. In 1966 werd het standaard de derde zondag van juni en zo werd het ook overgenomen in Nederland. In landen met een Rooms-Katholieke basis, als Italië en Spanje bijvoorbeeld, wilde men Vaderdag liever binden aan de feestdag van St. Jozef, de voedstervader van Jezus, die op 19 maart wordt gevierd.

Een mooie combinatie. Vaderdag en Sint. Jozef. Vaderdag 2021 valt namelijk midden in het Sint Jozefjaar. Paus Franciscus heeft dit Jozefjaar uitgeroepen. Het is op 8 december 2020 begonnen en loopt tot 8 december 2021. De directe aanleiding is het feit dat Sint Jozef 150 jaar geleden werd uitgeroepen tot Patroon van de Kerk, door paus Pius IX op 8 december 1870. Het is een late erkenning geweest van de bijzondere plaats die Sint Jozef heeft in de heilsgeschiedenis.  De naam Jozef betekent in het Hebreeuws de ‘toegevoegde’. Jozef was niet de biologische vader van Jezus. We noemen hem ‘voedstervader’ ofwel ‘pleegvader’. Reden waarom hij ook patroon van het gezin is.

Geen enkel woord is van hem bekend, maar hij was wel de toegewijde vader van Jezus. We kennen Jozef als de oude, grijze man in de kerstvoorstellingen, vaak terzijde zittend – inderdaad toegevoegd. Na de middeleeuwen ondergaat hij een verjongingskuur. Hij wordt dan afgebeeld als een man van middelbare leeftijd. De erkenning van Sint Jozef als Patroon van de Kerk heeft over de hele wereld geleid tot kerkstichtingen gewijd aan Sint Jozef – ook ons aartsbisdom kent meerdere ‘Jozefkerken’ – en in elke kerk staat een beeld van hem. Paus Franciscus heeft zijn naam aan alle Eucharistische gebeden toegevoegd na Maria, de moeder van Jezus Christus ‘en de H. Jozef, haar bruidegom’. 

Patris Corde – Met een vaderhart – zo begint de brief die paus Franciscus schreef ter gelegenheid van de opening van het Jozefjaar. De paus spreekt over de betekenis van Jozef voor Christus en de Kerk. De zoon van de Almachtige kwam in onze wereld in een staat van grote kwetsbaarheid. Hij moet verdedigd, beschermd, verzorgd en opgevoed worden door Jozef. In deze zin kan Sint Jozef niet anders zijn dan de Beschermer van de Kerk, want de Kerk is de voortzetting van het Lichaam van Christus in de geschiedenis. Waar Jezus zegt: “Alles wat je voor de geringsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”, mogen we Sint Jozef zien die altijd de behoeftigen nabij is. Om deze reden wordt hij aangeroepen als beschermer van de ongelukkigen, behoeftigen, vluchtelingen, treurenden, armen en stervenden. De paus zegt dat hij tot dit Jozefjaar is gekomen door de coronapandemie die ons al meer dan een jaar teistert. Hij ziet hoe onze levens worden samengeweven en onderhouden door gewone mensen die vaak over het hoofd worden gezien: artsen, verplegenden, winkeliers en supermarktpersoneel, schoonmakers, transportwerkers, beveiligers, vrijwilligers, mannen en vrouwen die essentiële diensten leveren. Naast ouders, leraren, grootouders die noodgedwongen leren omgaan met deze ongekende situaties. Zovelen brengen offers en zijn een voorspraak voor het welzijn van iedereen.
Sint Jozef, die door de paus een “tedere en gelovige vader” genoemd wordt, laat ons zien dat geloof in God ook het geloof inhoudt dat Hij zelfs door onze angsten, onze broosheden en zwakheden heen kan werken. Hij leert ons ook dat we te midden van de stormen van het leven nooit bang moeten zijn ons door de Heer onze koers te laten bepalen. Het uitgeroepen Jozefjaar wil dus een bemoediging zijn voor ons in deze onzekere tijden.

Op zijn voorspraak bidden we dat er een einde mag komen aan de pandemie. Ook bidden we op zijn voorspraak voor onze gezinnen en vooral natuurlijk voor onze vaders.

 

Sint Jozef,

hoofd van het Heilig Huisgezin, en patroon van alle christelijke gezinnen:

wij bidden u, help ons in onze gezinnen elkaar lief te hebben

en te vergeven naar het voorbeeld van de liefde tussen Maria, uzelf en Jezus.

En sta vooral onze huisvaders bij,

dat zij naar uw voorbeeld trouw zijn aan God en dienstbaar aan de medemensen. Amen.

 

Alle vaders: proficiat met Vaderdag!

 

Hartelijke groeten,

Ronald Cornelissen, pastoor

 

P.S.: In veel landen zegt men tegen de priester ‘father’, ‘padre’… ‘vader’.