Bezinning en bemoediging

03-05-2021

Rond 4 en 5 mei: Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

 

GEBED

Vandaag is de dag

dat wij denken aan de vele, vele mensen

die wij niet mogen vergeten.

Zij hebben zich ingezet voor de vrijheid,

hebben joden, zigeuners en anderen beschermd,

eten en onderdak gegeven.

Ze hebben hun eigen leven gewaagd

en zijn omgekomen, doodgeschoten,

voorgoed onvindbaar, nooit meer gezien…

 

Wij denken aan de vele mensen,

die zich gegeven hebben voor onze vrijheid.

Wij danken hen omdat wij vrij zijn,

niet bang hoeven te zijn,

kunnen zeggen wat we willen,

mogen danken en zingen.

 

Vandaag is de dag dat we stilstaan

bij de lange tocht door de woestijn van het leven,

de tijd van onderdrukking,

het werk zonder vreugde,

de dagen zonder eten de uren vol angst,

het verdriet en alle leed.

Heer, ontferm U over ons

 

 

GEEF VREDE, HEER, GEEF VREDE

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden, de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister en ons geloof zo klein,
o, Jezus Christus, luister, en laat ons niet alleen.

Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart,
deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd.