Bezinning en bemoediging

19-04-2021

Roepingenzondag – 25 april

Herders zijn terug van weggeweest. Onlangs moest ik wachten omdat midden in de stad een herder met haar kudde schapen de straat overstak. De gemeente huurt ze in om grote groenstroken te begrazen. Bijzonder om te zien hoe de herder en haar hond de kudde de goede richting in krijgen. Komen zo ook de bijbelse herders voor ons weer wat dichterbij? Voor velen is het beeld van de herder en zijn schapen namelijk een lastig beeld. En dan vooral het idee dat wij als gelovigen schapen zijn. Daarbij komt al snel de gedachte op aan makke schapen en blinde gehoorzaamheid. Daarmee doen we in ieder geval het evangelie geen recht. In het evangelie (Johannes 10) lezen we dat de goede herder zijn schapen kent en de schapen Hem kennen. Dat kennen is zoals de Vader Jezus kent en Jezus de Vader. Het is het kennen van ouders en kinderen. Liefhebben dus, het beste voor de ander willen. Zo is deze herder voor zijn schapen. Wederzijds vertrouwen staat hier voorop. Het makke schaap is ver te zoeken.

In de Kerk spreken we nadrukkelijk in herderlijke termen als het over gaat over leiderschap. Weliswaar gaat het een beetje verborgen achter het Latijnse woord voor herder, pastor. Pastor, pastoor, pastoraat, pastoraal werker, pastoraal team daarin klinkt telkens ook het woord herder en herderschap door. Op roepingenzondag bidden we voor hen die in de kerk herderlijke taken uitvoeren en dat we in de toekomst ook nieuwe herders mogen hebben die zich laten inspireren door de Goede Herder zelf. Bisschoppen, priesters en diakens mogen in onze kerk op grond van hun wijding de herderlijke taken uitvoeren daarbij ondersteund door andere professionals en vele vrijwilligers. Daarmee treden ze in de voetsporen van Jezus de Goede Herder door de woorden van Jezus te laten klinken en te vertalen naar onze tijd, door in liturgie en op andere wijze mensen bij God te brengen en door leiding te geven aan de kerkelijke organisatie. Ook in de kerk is er geen sprake van makke schapen: zoals Jezus het echte geluk van zijn leerlingen wil en daarvoor zelfs zijn leven geeft, zo zijn de kerkelijke herders er om gelovigen te helpen om zelf te groeien in leven en geloof.

Op Roepingenzondag bidden we om herders in de kerk die de Naam van Jezus, de Goede Herder, laten horen en zien, herders die zich met hart en ziel willen inzetten om mensen bij God te brengen.  

Diaken Marc Brinkhuis