Paasgroet

03-04-2021

Lieve mensen,

Voor het tweede jaar op rij zal Pasen anders zijn dan we gewend zijn. En toch … het wórdt Pasen. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een perspectief, dat ons licht laat zien aan het eind van de tunnel. Meer dan ooit hebben we behoefte nieuw leven te zien, zoals we dat in de natuur elk jaar weer zien opkomen. We willen het voelen, diep in onszelf. We willen het zien in degenen, die ons dierbaar zijn.

Al te lang mogen we niet zomaar doen waar we zin in hebben. Het levert korte lontjes op. Soms zien we dan mensen, die elkaar het meest vervelende toewensen. Ook Jezus overkwam het. Tijdens zijn leven, terwijl hij de goede boodschap wilde brengen. Toch vroeg hij ons elkaar te vergeven en lief te hebben.

Gelukkig bleven er ook mensen, die hem niet wilden laten vallen. Ze bleven bij hem, tot het einde toe. Ze waren niet bij machte het tij te keren, maar ze liepen niet voor de ellende weg. Zo zijn er nog altijd mensen, die niet weglopen voor ellende, voor de zorg voor een ander, ook al is dat soms een grote opgave.

In elke situatie kun je reageren met gebalde vuist, een ander pijn doen of weglopen. In elke situatie kun je ook naast de ander gaan staan, omzien of misschien zelfs een helpende hand uitsteken. We zien beide reacties gebeuren. Jezus riep ons op ons verantwoordelijk te gedragen. Iedereen die dat weet te doen is een lichtpuntje voor de ander en voor de wereld. Het gebeurt in het groot en in het klein. Het geeft ons perspectief, het doet ons opstaan, het doet ons leven. Dat is Pasen.

Van harte wensen wij u een Zalig Pasen!

Pastoraal team

Parochiebestuur    St. Marcellinusparochie