Viering van Barmhartigheid

24-03-2021

RECTIFICATIE
IN HET PAROCHIEBLAD EN VIA DE KANSELMEDEDELING IS VERMELD DAT DE VIERING VAN BARMHARTIGHEID WOENSDAG 30 MAART ZOU PLAATSVINDEN. DIT MOET ZIJN: DINSDAGAVOND 30 MAART

Viering van Barmhartigheid
Als voorbereiding op Pasen wordt er in onze Sint Marcellinusparochie een
‘Viering van Barmhartigheid’ gehouden. Parochianen uit alle locaties van de parochie zijn welkom voor deze viering op:
Dinsdagavond 30 maart om 19.00 uur in de H. Dionysiuskerk te Rijssen.
Deze viering is in Lourdes ontstaan en ontwikkeld. De viering begint met een korte woorddienst met een gewetensonderzoek. Daarna is er aanbidding van het H. Sacrament. Er zal muziek zijn, korte gedachten en er is stilte. Er is gelegenheid om een kaarsje te ontsteken bij het Allerheiligste of een korte voorbede op te schrijven. Onderwijl kan ook het Sacrament van Boete en Verzoening ontvangen worden in een kort persoonlijk gesprek met de pastoor. Voorgangers zijn pastoor Cornelissen en diaken Brinkhuis. We hopen dat veel parochianen komen meevieren als voorbereiding op Pasen. Voor deze viering kunt u zich opgeven via uw lokale secretariaat of reserveer via onze website www.sintmarcellinus.nl