Bezinning en bemoediging

08-03-2021

Veertig dagen lang

 

Vasten is op tocht durven gaan

weg uit je vertrouwde zekerheden.

Je gewoonten, comfort, rust,

je hebzucht, eerzucht, heerszucht

op het spel durven zetten

veertig dagen lang.

 

Vasten is op tocht durven gaan

weg uit je vertrouwde hoven.

Delen met anderen

omdat jij te veel hebt

en zoveel anderen te weinig …

veertig dagen lang.

 

Vasten is op tocht durven gaan

en de weg van Christus volgen.

Denken en spreken zoals Hij

en doen wat Hij zou doen,

stond Hij op jouw plaats

veertig dagen lang …

 

Vasten is op tocht durven gaan

en de weg naar binnen intrekken.

In de stilte God ontmoeten,

luisteren naar zijn stem en fluisteren:

 “Wees mij zondaar genadig …”

veertig dagen lang.

 

(Jos Verstraete)