Blijf in mijn liefde

25-01-2021

 

De Week van gebed voor eenheid 2021: #blijfinmijnliefde

De afgelopen week vierden we de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid. Dit keer was het thema #blijfinmijnliefde. Deze oproep is een oproep van Jezus Christus zelf uit Johannes 15, 9-17

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”

Liefde is een wonderlijk woord

Misschien het mooiste woord dat bestaat.

Liefde is van centrum veranderen.

Niet in jezelf opgesloten blijven, niet egocentrisch zijn.

Liefde is je centrum in de ander leggen: onderduiken in hem.

Liefde is je afvragen: Wat gaat er in de ander om,

wat zijn de behoeften van die ander.

Liefde is loslaten, overgave, een worden.