Bezinning en bemoediging

15-12-2020

Werkplaatsen

Ik droom van werkplaatsen waar mensen met elkaar
de werkwoorden kunnen uitoefenen
die het leven en werken van Jezus richting geven.

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen met  elkaar kunnen samen-zijn
in het luisteren naar elkaar,
in het zicht krijgen op de eigen levenssituatie,
in het tot stand brengen van een open kommunicatie…

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waarin mensen met elkaar kunnen oefenen
in vaardigheden die zij zich eigen willen maken;
vaardigheden als: geven en vergeven,
bewonderen en dankbaar zijn,
vrede stichten en aan gerechtigheid bouwen…

Als ieder dorp en iedere stad een werkplaats had
waar mensen zich met elkaar kunnen bekwamen
in leven en samenleven, in over-leven en in vrede leven …

Als ieder dorp en iedere stad mensen had
die kunnen helpen om deze waarden
en vermogens met elkaar ontwikkelen …

Als ik denk aan de rol die een overtuigde
christengemeenschap kan spelen in onze samenleving …
dan droom ik dat Gods rijk op aarde
toch aan het komen is.
                               (uit: Ik neem een woord, Kees Harte)

Een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2021.
Wilhelmien Wichers Schreur pw.