Oktober Rozenkransmaand

05-10-2020

Oktober Rozenkransmaand

In de Rooms Katholieke Kerk is de maand oktober gewijd aan de Rozenkrans. De keuze van deze maand hangt samen met de liturgische gedachtenis van Maria van de Rozenkrans op 7 oktober. Deze viering werd ingesteld door de heilige paus Pius V in 1571. Hij had de christelijke overwinning van de Slag bij Lepanto (7 oktober 1571) toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans.

Er worden tijdens de Coronacrisis steeds vaker kaarsjes ontstoken in de Twentse Mariakapellen. Mensen bidden en zijn op zoek naar hoop, troost en vertrouwen in deze onzekere tijd.

Hoop en vertrouwen

Een trillende aarde

mensen zijn verslagen.

Niemand is veilig

voor het coronavirus.

Materieel en immaterieel

wordt veel geleden.

Het leven verandert

nu voor even

of wat langer.

Mondkapjes verbergen veel

niet alleen gezicht

maar ook woorden.

Maria laat zich

zien en horen

in het leven

van menig gelovig mens.

Vaak eenvoudig gekleed

in het wit

met een rozenkrans

geeft zij hoop

en laat gelovigen

even luisterend stilstaan

om tot veelzeggende

dialoog te komen.

We bidden tijdens de Covid-19

steeds vaker tot Maria.

Wij hopen en vertrouwen

dat zij ons stil gebed verhoort.