Bezinning en bemoediging

22-09-2020

Woord van bemoediging naar Psalm 23

 

Omdat de Heer mijn herder is, mijn hoeder,

daarom zal ik nooit iets te kort komen.

Hij immers zorgt voor een plek om te rusten,

aan de oevers van zeeën en meren,

daar waar stilte is en bezinning.

Daar leef ik op, daar ontvang ik moed

om verder te gaan op wegen die ik niet ken.

Hij is mijn herder, Hij gaat voorop,

zijn naam durf ik te volgen,

ongeacht waarheen de weg met Hem voert.

In zijn nabijheid schrikt de dood mij niet af.

Ik vertrouw op Hem en waarvoor zou ik dan bang zijn?

Hij geeft mij een plaats aan zijn tafel en het ongelofelijke wordt waar:

Hij verzorgt mij van het begin tot het einde.

Hij vult mijn beker telkens tot aan de rand.

Hij is mijn herder, geluk en bijstand omringen mij al mijn dagen.

En mocht ik ooit de weg kwijt raken, Hij blijft mij behoeden, altijd.

Omdat de Heer mijn herder is, mijn hoeder,

daarom zal ik nooit iets tekort komen.