Bezinning en bemoediging

07-09-2020

DRTV

Raak me niet aan!

Anderhalve meter afstand, elkaar niet begroeten met een handdruk, laat staan met een kus of een omhelzing. Het blijft wennen voor de meeste mensen. Voor een minister, voor mijn ouders, voor wie niet? Zelfs na al die maanden blijft het onwennig. Op bezoek gaan bij een familie die je goed kent, moeder is net overleden, en dan geen hand kunnen geven, elkaar even troosten door vast te houden, een hand op de schouder… Een ziekenzegen geven op anderhalve meter afstand zonder de handen op het hoofd te leggen. Afstandelijk moeten zijn terwijl je ook even letterlijk nabij wilt zijn. Ik doe het braaf, want begrijp heel goed hoe belangrijk het is om besmettingen te voorkomen. Maar voor mij is het nog steeds geen ‘nieuwe normaal’ geworden.

Ik moet denken aan dat bijzondere verschijningsverhaal waarin Jezus tegen Maria Magdalena zegt ‘hou me niet vast’ of in een andere vertaling ‘raak me niet aan’. Jezus als de profeet van de anderhalve-metersamenleving geworden…

Het is de ochtend van Pasen. De leerlingen hebben net ontdekt dat het graf van Jezus leeg is. Waar is hun geliefde Leraar en Vriend? Begrijpen ze al iets van opstaan uit de doden? Ze zijn in ieder geval nog overmand door verdriet. Een onschuldig mens is ter dood veroordeeld en de afschuwelijk kruisdood gestorven. Zelfs in de dood laten ze Hem niet met rust. In tranen dwaalt Maria Magdalena door de tuin waarin zich het rotsgraf van Jezus bevindt. Dan ziet ze in de tuin iemand staan. Het is Jezus, maar Maria kan het niet zien. Ik lees in de bijbel:

Jezus vroeg aan Maria: ‘Waarom huilt u zo? Zoekt u iemand?’ In de mening dat het de tuinman was zei ze: ‘Heer, als u het bent die Hem hebt weggenomen, zeg me dan waar u Hem hebt neergelegd; dan kan ik Hem laten halen.’ Jezus zei: ‘Maria!’ Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat is het Hebreeuws voor: meester.) ‘Houd Me niet vast’, zei Jezus. ‘Ik moet nog opstijgen naar de Vader. Ga liever naar mijn broeders en zeg hun: “Ik stijg op naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.” Daarop ging Maria van Magdalena aan de leerlingen verkondigen: ‘Ik heb de Heer gezien’, en ze vertelde hun wat Hij tegen haar gezegd had. (Johannes 20,15-18)

‘Hou me niet vast’, betekent hier dat Maria moet ontdekken dat Jezus op een andere wijze bij haar is. Hij is overgegaan naar het eeuwig leven bij de Vader. In een nieuwe dimensie is Hij bij haar, misschien wel dichterbij dan ooit.

Elkaar nabij zijn. Het blijft wennen in het corona-tijdperk. En eerlijk gezegd, wil ik er niet aan wennen. Ik wens onze jongeren toe dat ze met elkaar kunnen dollen, aan elkaar kunnen klitten, ik wens onze ouderen toe dat ze omhelsd worden door hun kinderen, ik wens ons allen toe dat we elkaar met een handdruk, één, twee of drie zoenen kunnen begroeten… Laat dat op den duur maar weer normaal zijn.

Ja, ik weet hoe het zit en samen blijven we ons best doen. Maar mijn hart zegt: Raak me aan!

 

Diaken Marc Brinkhuis