Bezinning en bemoediging

10-08-2020

A.s. weekend zaterdag 15 augustus vieren we het feest van Maria tenhemelopneming, de hoogste eer die Maria gegeven kon worden. Voor heel veel gelovigen staat ze ongeveer op dezelfde hoogte als God, en soms lijkt het er wel eens op alsof ze nog belangrijker is dan God, zo lijkt zij gevoelsmatig wel eens beleefd te worden. Het is in elk geval een feit dat velen hun gebeden gemakkelijker richten tot Moeder Maria dan tot God. Bij een moeder spreek je gemakkelijker je hart uit, dat geldt ook voor gelovige mensen. Toch mogen we nooit vergeten dat Maria groot werd omdat zij, die dienstmaagd des Heren, bereid was de moeder van Jezus te worden.

Laat ons bidden:

God, open onze ogen, want onze luxe maakt ons blind voor armoede van medemensen en we gebruiken ons talent alleen voor onszelf.

God, open ons hart, want we kijken op naar rijken en machtigen en stellen onszelf geen vragen over rechtvaardigheid.

God, open onze handen voor anderen, want we geloven meer in 'ieder voor zich' dan in de mogelijkheid van een betere wereld.

God, laat ons gelijken op Maria, de moeder van Jezus, want zij, de dienstmaagd des Heren, bracht Zijn boodschap in praktijk, en wijst ook ons de weg naar uw Rijk op aarde, voor vandaag en alle dagen. Amen.