Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand

29-04-2020

 

Corona-gebeden van de paus
 

Paus Fran­cis­cus heeft afgelopen zater­dag - 25 april - een korte brief ge­pu­bli­ceerd met gebe­den voor de mei­maand in deze Corona-tijd. Hierbij de Neder­landse tekst ter bemoediging en hoop in deze verwarrende tijd. 

 

Klik hier: Brief van de Heilige Vader