Bezinning en bemoediging

17-04-2020

ALS EEN DODE IS OPGESTAAN
Wie kan immers de werken van God aanschouwen waardoor heel onze wereld wordt geleid en bestuurd, zonder versteld te staan over overweldigd te worden door de wonderen? Als je op je laat inwerken welke kracht een enkele korrel van welk gewas dan ook heeft, dan is het iets geweldigs! Het vervult je met huiver bij het aanschouwen ervan.

Maar de mensen hebben zich op andere dingen gericht en zijn hun aandacht voor Gods werken verloren, terwijl ze juist daardoor iedere dag weer de Schepper zouden moeten prijzen. Daarom heeft God zich als het ware het recht voorbehouden een aantal ongebruikelijke dingen toe doen, om zo de mensen die als het ware in slaap gesukkeld waren, door bijzondere dingen wakker te schudden en ertoe aan te zetten Hem te eren.

Als een dode is opgestaan, staan de mensen versteld. Maar iedere dag worden en zoveel kinderen geboren en dat vindt niemand bijzonder. Zouden wij de zaken met meer verstand bezien, dan blijkt het een groter wonder dat wie niet bestond een bestaan krijgt, dan dat wie al bestond opnieuw tot leven komt.

Augustinus van Hippo, bisschop en kerkleraar (+430).