Bezinning en bemoediging

08-04-2020

Als de liefde maar blijft winnen

De verhalen van de Goede Week bieden mij elk jaar weer de troostvolle en vreugdevolle boodschap : leven in liefde is uiteindelijk sterker dan de dood. In Zijn Zoon Jezus heeft God voor eens en altijd duidelijk gemaakt dat leven in liefde en zorgzaamheid, zoals Jezus dat geleefd heef, niet te kisten is. Ziekte, lijden en de dood hebben uiteindelijk niet het laatste woord.

Leven in zorgzaamheid en liefde is sterker dan de dood. Deze boodschap wordt deze weken treffend belichaamd door mensen die op verschillende manieren strijden tegen het dodelijke coronavirus. Vanuit zorg en liefde voor hun medemensen gaan artsen en verpleegkundigen voorop in de strijd. Maar ik denk ook aan schoonmaakpersoneel, brandweer, vuilnisophalers, agenten, verzorgenden etc. die hun “zorg”steentje bijdragen aan de bestrijding van het virus. In deze zorgelijke tijden geven zij mij, samen met de verhalen van de Goede Week, het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Zolang de liefde maar blijft winnen.

Tegen die achtergrond wil ik u wijzen op een prachtig liedje van Daniel Lohues. Zeker de moeite waard om eens via You Tube of Spotify te beluisteren.

As de liefde mar blef winnen

Zolang de oostenwind blef weijen    
Zullen de blaadern blieben vallen
Zolang de boer zal blieben zeijen
Zal de meulen blieben dreijen
Zolang de zunne mar blef schienen
Kommen bloemen uut de knop
En as de kippen blieben leggen
Kommen der kuukens uut de dop

Zolang de Oostenwind blijft waaien
Zullen bladeren blijven vallen
Zolang de boer zal blijven zaaien
Zal de molen blijven draaien
Zolang de zon zal blijven schijnen
Komen bloemen uit de knop
Zolang de kippen blijven leggen
Komen kuikens uit de dop

Zolang het vuur zal blieben branden
Schieten vonken naor de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En der wark komp uut de handen
Zolang de kinder blieben zingen
En alles giet zoals het moet
En as de liefde mar blef winnen
Komp ‘t allemaol wel goed

Zolang het vuur zal blijven branden
Schieten vonken naar de sterren
Zolang de zee rolt op de stranden
En er werk komt uit de handen
Zolang de kinderen blijven zingen
En alles gaat zoals het moet
En als liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed

Zolang de lente maar blef kommen
En dan de zomer en dan de herfst
En as de winter maar blef dromen
Van neije blaadern aan de bomen
Zolang de maon gewoon blef zörgen
Veur zilv’ren licht en eb en vloed
En as de liefde mar blef winnen
Komp ‘t allemaol wel goed

Zolang de lente maar blijft komen
En dan de zomerDan de herfst
Als de winter maar blijft dromen
Van nieuwe bladeren aan de bomen
Zolang de maan gewoon blijft zorgen
Voor het zilveren licht en eb en vloed
En als de liefde maar blijft winnen
Komt het allemaal wel goed

Ik hoop dat u de komende dagen getroost en gesterkt wordt in het vertrouwen dat leven in liefde, zoals Jezus dat geleefd heeft, sterker is dan welk virus ook, sterker is dan de dood.

Harry Bloo, pastoraal werker H. Kruis- en H. Lebuinusparochie