Bezinning en bemoediging

02-04-2020

Vertrouwen

Wat ons ook mag overkomen

God geeft ons:

moed om door te gaan

geloof om vol te houden

geduld om te verdragen

en hoop om stand te houden          

zelfs tot het einde van crisissituaties toe

 

Pastoraal team