Uitzending '75 jaar bevrijding'

31-03-2020

Uitzending ‘75 jaar bevrijding’ vanuit ’n Oalen Griezen

Op zondag 19 april zou in de rooms-katholieke kerk van Hellendoorn een samenkomst ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding gehouden worden. De oecumenische commissie die de jaarlijkse tentdienst en Helders Advent organiseert, had daarvoor een bijzonder programma samengesteld en zich verzekerd van de medewerking van een gelegenheidskoor en een ensemble van de Hellendoornse Harmonie. U begrijpt dat die samenkomst niet in de beoogde vorm doorgaat. Maar wel op een andere wijze, waarbij het oorspronkelijke programma voor een groot deel gevolgd wordt. (Overigens was de orde van de dienst vlak na de bevrijding in 1945 in ’n Oalen Griezen daarvoor de leidraad.) Medewerking wordt verleend door Tineke van Buren, pastor Gerard Legtenberg en ds. Jan Dirk Wassenaar. Zij doen dat nu niet meer namens de rooms-katholieke geloofsgemeenschap St. Sebastianus en de protestantse gemeente te Hellendoorn, maar onder de vlag van de Raad van kerken Nijverdal-Hellendoorn; en: vanuit ’n Oalen Griezen. De uitzending is op 19 april vanaf 12.00 uur beschikbaar via www.kerkomroep.nl en via het youtube-kanaal van het mediateam van de protestantse gemeente te Hellendoorn. Zie voor de juiste link de website pghellendoorn.nl. Nadere informatie is te verkrijgen bij ds. Wassenaar (tel. 0548-655635; e-mail Dr.J.D.Th.Wassenaar@hetnet.nl).